فرم نظرسنجی رضایت از لوازم تحصیل

والدین گرامی

با سلام لطفا با تکمیل فرم نظرسنجی و اعلام میزان رضایت خود و فرزندان دلبندتان ما را در روند بهبود مستمر این مسئولیت اجتماعی یاری رسانید.
banner-s3

فرم نظرسنجی

موارد زیر را چگونه ارزیابی می کنید؟